Základné informácie

Bratislavská autobusová stanica sa presťahovala od 1.10. 2017 do náhradných priestorov na Bottovej ulici. Nachádza sa len cez cestu od pôvodnej Autobusovej stanice Mlynské Nivy, neďaleko centra mesta.
V budove Náhradnej autobusovej stanice Nivy sa nachádza predaj cestovných lístkov na diaľkové a medzinárodné autobusy, predpredaj PCL na integrovanú dopravu, predaj dopravných kariet Slovak Lines, informácie, elektronické informačné tabule o odchodoch autobusov, prevádzky s občerstvením, kaviareň, skrinky na úschovu batožín, novinový stánok. Cestujúci môžu využiť WIFI pripojenie a bezplatné toalety.

Nástupištia autobusovej stanice sú prístupné počas 24 hodín. Budova autobusovej stanice je v noci od 24:00 hod. do 4:00 hod. uzavretá.

Z histórie autobusovej stanice

Výstavba pôvodnej autobusovej stanice sa realizovala v rokoch 1975 - 1983. Verejnosti bola sprístupnená 15. augusta 1983. V súčasnosti sa pripravuje výstavba novej autobusovej stanice. Cestujúci budú môcť počas obdobia jej výstavby využívať Náhradnú autobusovú stanicu Nivy, ktorá funguje od 1. októbra 2017 na Bottovej ulici (len cez cestu od pôvodnej AS Mlynské nivy).

Všeobecné podmienky užívania Autobusovej stanice Mlynské nivy Bratislava

Prevádzkový poriadok autobusovej stanice Mlynské nivy Bratislava

Cenník užívania Autobusovej stanice Mlynské nivy Bratislava