Dopravné obmedzenia

Dňa 20.7.2019 (sobota) z dôvodu konania spoločenského podujatia v obci Zlaté Klasy bude z r u š e n á autobusová zastávka Zlaté Klasy, Rastice, Jednota s náhradnou zastávkou Zlaté Klasy, Rastice, OcÚ.

-----------------------------------------------------------

Od 15.7.2019 (pondelok) budú na zastávke Zlaté Klasy, Rastice, Jednota zmenené stanovištia nasledovne:

  • Pri budove potravín Jednota - spoje pre smer Čenkovce, Dunajská Streda, Lehnice, Nový Život, Šamorín...
  • Na ostrovčeku (presklený prístrešok) - spoje pre smer Senec Hurbanova Ves, Hrubý Šur...
  • Pred Domom dôchodcov - spoje pre smer Bratislava, Tomášov...

Výpisy odchodov spojov budú vyvesené na jednotlivých stanovištiach.

-----------------------------------------------------------

Od 12.7.2019 (piatok od 15:00) bude ukončená uzávierka cesty III/1379 Trnávka – Macov. Spoje budúv uvedenom úseku premávať po pôvodnej trase.

-----------------------------------------------------------

Od 01.07.2019 do odvolania z dôvodu opravy miestnej komunikácie v meste Malacky budú dočasne zrušené bez náhrady autobusové zastávky: Jánošíková ul., Novomeského a Zdravotné stredisko

-----------------------------------------------------------

Od piatku 28.6.2019, počas letnej turistickej sezóny, nebudú zachádzať spoje MHD Senec k zastávke Slnečné jazerá, MŠ.

-----------------------------------------------------------

Od 4.6.2019 (utorok) do odvolania bude z dôvodu pokračujúcich stavebných prác súvisiacich s budovaním terminálu v Šenkviciach zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok:

  • Zastávka Šenkvice, žel.st. pre obidva smery obsluhovaná na zastávke pri budove železničnej stanice v smere do Senca.
  • Zastávka Šenkvice, Chorvátska ul. na linke Pezinok-Vištuk bude obsluhovaná.
  • pre obidva smery na strane v smere do Pezinka (v opačnom smere pri reštaurácii zrušená).

-----------------------------------------------------------

Od 18.2.2019 (pondelok od 16:00 hod.) do odvolania z dôvodu uzávierky cesty III/1383 medzi obcami Blatná na Ostrove a Macov bude zmena v organizácii dopravy.

Riešenie autobusových zastávok
Zastávka Blatná na Ostrove, č.d.208 bude dočasne premiestnená cca 100 metrov za križovatku v smere na Lehnice.

Obchádzková trasa
Spoje budú vedené po ceste III/1382 v smere na Lehnice, s pokračovaním odbočenia na obec Macov po ceste III/1379.

-----------------------------------------------------------

Od 3.9.2018 (pondelok) do odvolania bude dočasne zrušená bez náhrady autobusová zastávka Malacky, štad.

-----------------------------------------------------------

Od 1.9.2018 (sobota) do odvolania z dôvodu rekonštrukcie a úplnej uzávierky cesty v úseku Rohožník - Malacky bude zmena v organizácii dopravy na linkách:

  • 106406 Malacky – Plavecký Peter
  • 205410 Senica – Rohožník – Malacky

Riešenie autobusových zastávok

Na predmetných linkách sú bez náhrady zrušené zastávky Rohožník, pri moste; Rohožník, hájovňa; Rohožník, strelnica B; Malacky, polesie; Malacky, les.hosp.; Malacky, Nemocnica a Malacky, štad.

Obchádzková trasa bude vedená cez Kuchyňu a Pernek so zastavovaním na vybraných zastávkach.