Poslanie a vízia

POSLANIE

Poslaním našej spoločnosti Slovak Lines, a. s. je poskytovať zákazníkom kvalitné služby, aktívne pristupovať nielen k riešeniu potrieb zákazníkov, ale aj k výzvam v autobusovej doprave na Slovensku a v zahraničí a zvyšovať výkonnosť a efektívnosť všetkých vykonávaných činností v záujme naplnenia spoločných cieľov akcionárov, manažmentu a zamestnancov spoločnosti.

VÍZIA

Víziou našej spoločnosti je stať sa najlepšou spoločnosťou v regionálnej a diaľkovej autobusovej preprave na Slovensku. Chceme byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so zvyšujúcim sa podielom na prepravnom trhu a zabezpečiť trvalé zvyšovanie spokojnosti klientov a zlepšovanie výkonnosti s ohľadom na šetrný vzťah k životnému prostrediu a na bezpečnosť pri vykonávaní našich služieb.

Naši zamestnanci sa riadia pri svojej práci aj firemnými hodnotami Služba - Aktivita - Výkon.

SLUŽBA

Chceme sa o našich zákazníkov starať. Cestovanie autobusmi nie je len doprava, ale je to cesta k zákazníkovi a k jeho potrebám. Snažíme sa urobiť cestovanie autobusom pohodlnejším a príjemnejším. Chceme byť našim zákazníkom partnerom.

AKTIVITA

Informujeme našich zákazníkov a pracujeme na tom, aby oni poznali nás a my ich. Načúvame ich pripomienkam a aktívne s nimi pracujeme. Zlepšujeme kvalitu. Investujeme do nových autobusov, pripravujeme novú autobusovú stanicu, zavádzame nové produkty. Zmena a rozvoj charakterizujú našu prácu. Neprešľapujeme na mieste, ale chceme ísť vpred. Chceme byť spolu s našimi zákazníkmi na čele peletónu.

VÝKON

Na našich 250-tich autobusoch jazdí pre našich zákazníkov 340 vodičov. Ročne prepravíme približne 15 miliónov cestujúcich a najazdíme viac ako 15 miliónov kilometrov. Vysoký výkon ovplyvňuje znižovanie nákladov na dopravu a napomáha udržiavať priaznivú cenu cestovného. Chceme byť výkonní a efektívni - kvôli Vám, našim zákazníkom.